Το κατάστημα απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες και εταιρίες!

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα

Εάν ο πελάτης δεν είναι εγγεγραμμένος, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα δεδομένα για αυτή την συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη βάση δεδομένων μας. Θα δείτε εδώ πληροφορίες που μπορούσαμε να τραβήξουμε από τον πίνακα παραγγελιών.


Διεύθυνση E-Mail

Πως λειτουργεί;

Για να λάβετε μια αναφορά GDPR θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
1. Εισάγετε το email σας στην φόρμα.
2. Θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης, οπου θα πρέπει να πατήσετε τον σύνδεσμο το οποίο θα είναι ενεργό για 5 ώρες.
3. Η αναφορά θα σας αποσταλεί με email.